Veselé noty. Hudobné hodiny.

Hodiny klavíra so Svetlanou Grachevou – profesionálna klaviristka a Orff-pedagogička.

Mám Vysokoškolské hudobné vzdelanie – Konzervatórium (Petrohrad).

Hodiny hudby zahŕňajú:

  • všeobecný hudobný rozvoj (od klasickej do modernej hudby)
  • individuálna hudobná teória
  • rozvoj rytmického cítenia, sluchu a motoriky
  • cvičenia na rozvoj pamäte
  • účasť na koncertoch, súťažiach
  • individuálny rozvrh a prístup.

Iba pre deti – začiatočníkov aj pokročilých.

Každý žiak dostane si vysvedčenie na konci škoľského roka po zložení skúšok.

Mám 20 rokov praxe a skúseností: pracovala som v ZUŠ ako učiteľka klavíra a všeobecného hudobného rozvoja; Orff-pedagogička v krúžke pre deti od 2 do 10 rokov.

Používam Orffov prístup — „Hudba je v radosti!“

Vysoká úroveň kvality hodín!

Orff krúžok pre detí

Klavír

Korepetícii

Kontakty

Тel. čislo — 0940 734 403
E-mail — [email protected]

Aktuality