Klavír

Od 2004 roka pracujem s deťmi.

V súčasnosti vyučujem klavír žiakom od 6 rokov.

Poskytnem Vám noty a všetko čo je potrebné pre hodinu klavíra.

Za prvý rok výučby sa zoznamujeme s registrami, dĺžkami, so stupnicami (dur / mol), hráme ľahké skladby bez nôt a tiež hráme s deťmi štvorručné skladby. Na konci prvého ročníka dieťa vie hrať ľahké pesničky obomi rukami. Orientuje sa na klaviatúre a pozná tóny husľového a basového kľúča, krížiky, béčka atd.

V prvom roku vyučovania dieťa získava veľké množstvo vedomostí, ktoré v ďalšom výcviku uplatňuje v hre na nástroj, každým rokom sa zlepšuje. Osvojuje si techniku ​​a muzikálnosť.

Vnímam to ako svoj hlavný cieľ: vzbudiť lásku a záujem o hudbu, o nástroj; naučiť sa hrať hudbu rôznych žánrov a období; aby si dieťa pri ukončení vyučovania (plný kurz je 8 rokov) vedelo voľne a hudobne čítať skladby z listu, cítiť formu. Aby toto zostalo obľúbenou záľubou po zvyšok jeho života!

Pracujem podľa svojho individuálneho programu, prispôsobujem sa každému dieťaťu individuálne, jeho schopnostiam a záujmom.

Pre väčšiu efektivitu odporúčam, aby deti chodili na hodiny dvakrát týždenne.

Je dôležité nájsť dobrého učiteľa od začiatku, keďže žiaci, ktorí neboli správne vzdelávaní od začiatku, majú tendenciu rozvíjať nesprávne osvojené návyky a tie sa dajú iba ťažko zmeniť.

Svoje hodiny pripravujem tak, že vytvorením pevného základu Vám umožním hrať na vyšších úrovniach s ľahkosťou a radosťou.

Hranie hudby redukuje stres, zlepšuje koordináciu a udržuje váš mozog bystrý. Pri učení sa oddelenej koordinácie rúk stimulujete niekoľko rôznych oblastí mozgu. Klavír nie je iba inštrument, je to prostriedok spoločenskej komunikácie v kombinácii s precvičením mozgu.

Pre domáce cvičenia nástroj je nevyhnutný (elektronický alebo akustický)

Kde

Školenie je v priestoroch:

Základná škola M. R. Štefánika, Lučenec (Haličská cesta 1191/8, 984 03)

Podmienky

Vyplnený a podpísaný registračný formulár spolu s potvrdením o zaplatení sú požadované pred začiatkom vyučovania.

Prvý polrok – od 1. septembra do 31. januára

Druhý polrok – od 1. februára do 30. júna

Vynechané hodiny

Vynechaná hodina môže byť nahradená v iný deň podľa dohody.

Vrátenie peňazí za vynechané hodiny žiaka nie je možné.

Ak nie je možné zúčastniť sa naplánovanej hodiny, prosím dajte mi vedieť čím skôr.

Ďakujem za Váš záujem!

Teším sa na Vás!

Moji žiaci: